Basisopleiding Auditing voor VWA

Thema: Kwaliteit en procesmanagement

Door nieuwe Europese wetgeving is de taak van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) ingrijpend veranderd. In plaats van eindcontrole van producten moeten de productdeskundigen van de VWA nu ook het hele proces kunnen auditen waarlangs een product tot stand komt. Schouten & Nelissen (in samenwerking met KDI) werd ingeschakeld voor een op maat gesneden Basisopleiding Auditing.

Bestaande situatie
Je zou denken dat de VWA wel de laatste organisatie in Nederland is die een opleiding op het gebied van Auditing nodig heeft. Ruud Nieuwenhuijs, senior onderzoeker productveiligheid en trends, legt uit: “We hebben altijd vooral gekeken naar de veiligheid van eindproducten. In 2005 is de Europese richtlijn algemene productveiligheid (RAPV) vernieuwd. Volgens deze nieuwe wetgeving moeten we ook kijken of het productieproces optimaal is afgestemd op de veiligheid van het eindproduct.” De productspecialisten van de VWA moesten hun focus dus flink verleggen.

Plan van aanpak
We ontwierpen een programma op maat en ir. Wim Berkel, senoir auditor bij de VWA , begeleidde de training voor de inhoudelijke afstemming. "De opleiding besloeg drie opeenvolgende dagen en behandelde vragen als ‘Wat voor normen kun je aan een systeem of organisatie opleggen?’ en ‘Welke vaardigheden heb je daarvoor nodig?’ Risicodenken leer je pas echt in de praktijk, dus bevatte de training zo min mogelijk theoriesessies. Discussies, rollenspellen, scenario’s en cases vormden de hoofdmoot. Ter bevordering van het groepsverband vond de training plaats ‘op de hei’. Wim Berkel: “’s Avonds konden de deelnemers in ontspannen sfeer de dag evalueren. En een week na de training zijn we met de hele groep nog een keer bij elkaar geweest om openstaande vragen te beantwoorden.”

“De training maakte heel goed duidelijk hoe anders onze taak is geworden. We hebben geleerd dat we eerst het hele proces moeten doorlopen voordat we écht kunnen oordelen.” - Wim Berkel, trainingsbegeleider VWA.

Het resultaat
De deelnemers hebben geleerd niet op hun eerste waarneming te oordelen, maar gestructureerd een proces te bestuderen en te beoordelen. Ze kunnen koppelingen leggen tussen bestaande normsystemen en hun rol in de auditing op het gebied van productveiligheid. En ze hebben kennisgemaakt met een nieuwe manier van communiceren.

Meer weten?
Ben je benieuwd wat Schouten & Nelissen kan betekenen voor jouw organisatie? Vraag een adviesgesprek aan met één van onze adviseurs. We komen graag langs voor een vrijblijvend gesprek.