Kwaliteit en procesmanagement.

Leid verbeterprojecten en bereik een aantoonbaar positief resultaat. Pak problemen in processen systematisch aan, participeer in audits, onderhoud het kwaliteitsmanagementsysteem en gebruik data op statistisch betrouwbare wijze.